Pozovite nas : ‎064/49-65-465 ili ‎065/50-45-385 Kontaktirajte nas

Geodetske Usluge

 • USLUGE ZA POTREBE OZAKONJENJA (LEGALIZACIJE) OBJEKATA
 • Geodetski snimci
 • Elaborati geodetskih radova
 • Elaborati etažiranja objekata
 • Ucrtavanje objekata u katastar
 • Izveštaji zatečenog stanja
 • KATASTARSKE I GRAĐEVINSKE PARCELE
 • Identifikacija parcela
 • Obeležavanje (omeđavanje) parcela
 • Deoba parcela
 • Formiranje građevinskih parcela
 • Projekti geodetskog obeležavanja
 • Interna deoba parcela
 • Utvrđivanje faktičkog stanja
 • PRIBAVLJANJE DOKUMENTACIJE IZ KATASTRA
 • Listovi nepokretnosti
 • Kopije plana parcele
 • Kopije plana podzemnih vodova
 • Uverenja o kućnom broju
 • Uverenja o nazivu ulica
 • Uverenja o prethodnim zahtevima na parceli
 • Uverenja o istorijatu promena na nepokretnosti

 • GEODETSKE PODLOGE ZA POTREBE PROJEKTOVANJA
 • Katastarsko - topografski planovi
 • Situacioni planovi
 • GEODETSKI RADOVI PRI IZGRADNJI OBJEKATA
 • Horizontalno i vertikalno obeležavanje položaja objekta
 • Obeležavanje širokog iskopa
 • Protokoli regulacije
 • Kontrola temelja i geometrije objekta
 • Geodetski snimak izvedene konstrukcije objekta
 • Elaborati geodetskih radova za potrebe tehničkog prijema objekta
 • Kontrola sleganja objekata
 • Obračun kubatura zemljišta
 • GEODETSKI RADOVI NA PODZEMNIM INSTALACIJAMA
 • Geodetski snimak novopostavljenih vodova
 • Obeležavanje trase vodova
 • Snimanje vodova radi ucrtavanja u katastar vodova
 • Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije
 • BRISANJE OBJEKATA IZ KATASTRA
 • URBANISTIČKI PROJEKTI
 • PROJEKTI PARCELACIJE I PREPARCELACIJE
 • TRASIRANJE SAOBRAĆAJNICA

Naša Statistika

15

Partneri

17

Delatnosti

63

Projekti

45

Zadovoljni Klijenti

Naši klijenti

Reference

 • "Titan cementara"

  Kosjerić

  Izrada katastarsko - topografskog plana za kompleks fabrike cementa

 • Fabrika hartije

  Beograd

  Obračun količina uglja na skladištima

 • La Linea Verde

  Dobrinci, Ruma

  Geodetski radovi pri izgradnji fabrike za preradu voća i povrća

 • JO-GO Design

  ul. Višnjička

  Ozakonjenje poslovnog objekta

 • Škola za decu oštećenog vida

  u Zemunu

  Uknjižba fiskulturne sale za školu za decu oštećenog vida "Veljko Ramadanović" u Zemunu